Najważniejsze  prezentacje w  Domu Środowisk Twórczych w Kielcach do 1999 roku

 

 

Antoni Fałat

Rektor Europejskiej Akademii Sztuk. Studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, dyplom z wyróżnieniem u prof. Aleksandra Kobzdeja uzyskał w 1969 roku. Założyciel grupy artystycznej "AUT", inicjator ruchu artystycznego "O poprawę". W 1992 roku utworzył Europejska Akademię sztuk w Warszawie. W latach 1992-1996 był członkiem Rady Kultury przy Prezydencie RP. W 1997 roku otrzymał "Medal Komisji Edukacji Narodowej" za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. W styczniu 2001 roku odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Autor 34 wystaw indywidualnych i uczestnik 90 zbiorowych w kraju i za granicą. Uprawia malarstwo, grafikę użytkową i tkaninę artystyczną.

 

"Ostatnia Wieczerza", 1995

Jerzy Fober

Urodził się w 1959 roku w Warszawie. Edukację artystyczną rozpoczął w Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem. Studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał w pracowni prof. Stanisława Kulona w 1984 roku. W 1982 roku wspólnie z Andrzejem Szarkiem i Czesławom Podleśnym założył grupę artystyczną “...kim jesteś" i do 1990 roku uczestniczył w jej wystawach. W latach 1985, 1987, 1991 i 1999 byt stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki. W 1992 roku został laureatem Nagrody im. Brata Alberta w dziedzinie rzeźby religijnej. W roku 2000 otrzymał tytuł Profesora Sztuk Plastycznych. Obecnie prowadzi Pracownię Rzeźby w Instytucie Sztuki Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie oraz Filii Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Jan Łazorek

Galeria autorska "Łazorek", 24-120 Kazimierz Dolny, Rynek 22,
tel. (081) 8810 805

Ur. w 1938 roku. Studia w Warszawskiej ASP (1958-64). 75 wystaw indywidualnych w tym zagranicznych. Jego prace znajdują się w muzeach, placówkach dyplomatycznych i zbiorach prywatnych w kraju i na świecie.

 

 

 

Zbocza Klonówki Paweł Pierściński

Paweł Pierściński urodził się 25 maja 1938 roku w Kielcach. Po ukończeniu w 1962 roku Wydziału Inżynierii Budowlanej na Politechnice Warszawskiej wrócił do Kielc, gdzie pracował w przedsiębiorstwach budowlanych. Członek ZPAF od 1964 r. Fotografią interesował się już od czasów szkoły średniej. W 1955 roku zadebiutował na wystawie fotografii artystycznej w Częstochowie i wydarzenie to uważa za początek trwałego zainteresowania się fotografią. Był w 1975 roku inicjatorem, współorganizatorem i kierownikiem Delegatury ZPAF w Kielcach oraz założycielem i twórcą Okręgu Świętokrzyskiego ZPAF w roku 1978.
Krajobraz jest głównym tematem pracy Pawła Pierścińskiego, którego działalność na terenie Kielc, zdobywane nagrody i wyróżnienia wywarły bezpośredni wpływ na środowisko kieleckich fotografików. Pierściński jest współzałożycielem i ideologiem Kieleckiej Szkoły Krajobrazu rolniczego i leśnego; fotografuje on też architekturę dawną i współczesną, portret i akt oraz tworzy kompozycje fotograficzne przy pomocy fotomontażu.

 

Wielka Wystawa Fotografii National Geographic
 

 

ARTYŚCI PLASTYCY OKRĘGU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

 

 

"Przedmioty bez specjalnej wartości", olej

Sławomir Antoszewski

25-350 Kielce
ul. Sienkiewicza 9/11a
tel. (0-41)344-96-41

Urodzony w 1956 roku w Kielcach. Zajmuje się rysunkiem i malarstwem sztalugowym. Od 1995 roku członek ZPAP. Udział w ważniejszych wystawach: - Triennale Portretu Współczesnego - BWA Radom, 1987 r, - Biennale Małych Form Malarskich, BWA Toruń, 1988 r, - "Arsenał" Warszawa, 1988 r, - Surrealiści Polscy, Częstochowa, 1995 r, - Poplenerowe wystawy, BWA i ZPAP, - "Przedwiośnie" BWA Kielce od 1988, w1996 roku otrzymał Grand Prix,- II Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego, Lubaczów, 1999 r, - IV,V Jesienny Salon Plastyki, Ostrowiec Świętokrzyski, 1999, 2000 r, - wyróżnienie, XVIII Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego, Szczecin 2000 r.

 

"Kras gipsowy", olej
Z cyklu "Współczesna Ewa"

Małgorzata Bielecka

26-623 Kielce ul. Kaznowskiego 3/27
tel. (0-41)369-91-93

Urodzona w Kielcach. Studia w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie. Dyplom w zakresie malarstwa w pracowni prof. Ryszarda Lisa w 1987 roku. Przewód artystyczny l stopnia na Wydziale Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1997). Adiunkt w Instytucie Edukacji Artystycznej Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Członek ZPAP. Uprawia twórczość w zakresie malarstwa i rysunku. Zorganizowała 11 wystaw indywidualnych, brata udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.

 

"Zachód słońca"

Antoni Bielecki

25-356 Kielce ul. Chopina 17/48
tel. (0-41)344-86-27

Urodzony w 1934 roku w Jedlance Nowej (Lubelskie). Studia w ASP w Krakowie (1956-62) w pracowni E. Krchy i S. Gałkowskiego. Twórczość w zakresie malarstwa, grafiki użytkowej i tkaniny artystycznej. Udział w ważniejszych wystawach: Kobieta w Sztuce - Radom, Polska Walcząca - Radom, Festiwal Malarstwa Współczesnego - Szczecin, Motywy wiejskie w malarstwie - Bydgoszcz, Vratislavia Canta-tes. Bielska Jesień, Jesienne Konfrontacje - Rzeszów, Rodzina pokojem domowym - Łódź, Przedwiośnie - Kielce, Festival delia d'oro -Włochy, Polsko-Amerykańskie Towarzystwo Numizmatyczne - Chicago, Międzynarodowy Instytut Praw Człowieka - Strasburg.

 

"Nad stawem", akwarela

Bolesław Cetner

Kielce, ul. Sobieskiego 64,
tel.361 7067

Ur. W Kielcach, Ukończył ASP w Krakowie 91956) w pracowni miedziorytu prof. Mieczysława Wejmana. Działacz środowiska plastycznego, bardzo aktywny i wszechstronny twórca. Uprawia malarstwo, grafikę, plakat, sztukę użytkową (mozaika, kompozycje malarskie i przestrzenne w obiektach kultury itp.), szczególne osiągnięcia w akwareli. Publicysta.

 

"SIG Transit Gloria II", ceramika

Stanisław Domagała

25-549 Kielce,ul, Toporowskiego 81/48,
tel, 331 50 96

Urodził się 6 lutego 1938 roku w Grzybowie. W 1957 r. ukończył dział rzeźby w Państwowym Liceum Technik Plastycznych. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu na Wydziale Ceramiki, Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w pracowni prof. Rudolfa Krzywca w 1963 roku, Współpracuje z przemysłem ceramicznym w zakresie projektowania nowych form, dekoracji oraz organizacji wzornictwa przemysłowego. Od 1991 roku jest nauczycielem ceramiki artystycznej w Państwowych Szkotach Sztuk Plastycznych w Kielcach. Uprawia twórczość plastyczną przede wszystkim w zakresie ceramiki, rzeźby, rysunku i malarstwa.

 

"Nowy Świat Kielce", olej

Kazimierz Grodziski

25-541 Kielce, ul. Warszawska 91/29,
tel. 331 95 95

Ur. 1921 w Lesznie, W latach 1939-45 więzień obozu Hammerstein i obozu pracy Karlschagen. Po wojnie uczy się jednocześnie w liceum i średniej szkole plastycznej. Po maturze przyjęty na drugi rok studiów do PWSSP w Poznaniu, po absolutorium kontynuuje studia w ASP Kraków przyjęty na trzeci rok studiów. Dyplom w pracowni prof. Czesława Rzepińskiego (1954), Działacz związkowy, Liczne wystawy.

 

"Pejzaż mokry", tempera

Kazimierz Witold Kielian

Ur. 14.V.1958 r. w Jędrzejowie. Studia w Akademii Sztuk Pięknych (ASP) w Krakowie na Wydziale Malarstwa. Dyplom w pracowni prof. Wł. Buczka w 1983 r. Twórczość w zakresie malarstwa sztalugowego i rysunku. Prowadzi pracownię autorską, rysunku i malarstwa w Zespole Państwowych Szkól Plastycznych w Kielcach. Autor wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych. Laureat nagród za dzieło plastyczne i działalność artystyczno-pedagogiczną. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych i państwowych w Polsce, Czechach, Austrii, Hiszpanii, Niemczech, Holandii. Wystawy indywidualne i zbiorowe m.in. w Norymberdze Kolonii (Niemcy), Poznaniu, Krakowie, Warszawie, Kielcach, Miechowie.

 

"Kaplica", olej


Krzysztof Jackowski

25-342 Kielce ul. Mazurska 40
tel. (0-41) 344-58-72

Urodzony w 1936 roku w Kielcach. Studia w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni J.Fedkowicza i E. Krchy. Dyplom w 1960 roku. Od tej pory zrealizował kilkanaście wystaw indywidualnych swojego malarstwa oraz wziął udział ,w kilkunastu ogólnopolskich wystawach oraz w wystawach w Kielcach, m.in. w dorocznym "Przedwiośniu". Prace w zbiorach: Muzeum Narodowe w Kielcach, Muzeum Narodowe w Krakowie, BWA w Kielcach, Muzeum Okręgowe w Radomiu, Magda Kroher - Francja, Józef Maj - Polska, Jorg Meier -Szwajcaria, Albert Raisek - Szwajcaria, Anna Siegnoret - Francja. Namalował ok. 900

 

Portret syna Tomasza, olej

Kazimierz Kołomyja-Run

25-409 Kielce, ul. Gałczyńskiego 2/5b,
tel, 331 64 98

Ur. 1940 w Głuchowie. W 1967 r, ukończył Wydział Malarstwa (pracownia H. Rudzkiej-Cybisowej) ASP w Krakowie. Malarz i grafik. Wystawiał m.in. w Szwecji, USA, Anglii. W 1978 r, wyróżnienie w konkursie o tematyce artyrologicznej. Pedagog w PSSP. Gra i komponuje na gitarze klasycznej.

 

"Zachłanny wzrost" - papier, ekolina, akryl

Waldemar Kozub

Urodzony w 1956 roku w Kielcach. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. J. Szermentowskiego w Kielcach (1976 r.). Studiował na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Stanisława Borysowskiego obronił w 1984 r. Od 1986 roku pracuje jako nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. J. Kochanowskiego w Kielcach. Obecnie zatrudniony jest na stanowisku adiunkta w Zakładzie Wychowania Estetycznego tej Uczelni.Tworzy w dziedzinie malarstwa, rysunku i grafiki. Swój dorobek twórczy prezentował dotychczas na 18 wystawach indywidualnych, brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w galeriach krajowych i za granicą m.in. w Busku Zdroju, Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Hofgen (Niemcy), Kielcach, Ostrowcu Św., Radomiu, Toruniu, Warszawie, Wittstock (Niemcy). Uczestniczył w kilkunastu plenerach plastycznych: regionalnych, ogólnopolskich i zagranicznych. W 1994 roku otrzymał stypendium twórcze Fundacji Gesellschaft fur Landeskultur im Muldental E. V. Hofgen w Niemczech. W 1996 roku na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu uzyskał kwalifikacje l stopnia w dziedzinie grafiki. Wchodzi w skład międzynarodowej grupy twórczej Stacja FEP.

 

Martwa natura

Zbigniew Kurkowski

25-502 Kielce, ul. Piekoszowska 46a/16
tel. (0-41) 345-10-23

Urodzony w 1936 roku w Krakowie. Studia artystyczne w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Malarstwa w pracowni A. Kobzdeja. Uprawia malarstwo sztalugowe i grafikę. Udział w wielu wystawach, plenerach, konkursach krajowych i międzynarodowych. Wielokrotny laureat nagród kulturalnych i artystycznych za dzieła plastyczne. Obrazy w kolekcjach muzealnych, państwowych i prywatnych w kraju i za granicą (Anglia, Kanada, Francja, Australia. Niemcy, Szwecja, USA, Włochy). Wystawy indywidualne: Kraków, Lublin, Kielce - Muzea Narodowe. Udział w wystawach: Carrara (Włochy), Piesczany (Czechy), Berlin, Moskwa, Warszawa.

 

"Pińczów - zaułek", rysunek sepia

Leszek Kurzeja

28-100 Busko Zdrój, ul. Kościuszki 10/33,
tel. (0-41) 378-28-13

Urodzony w 1933 roku w Wełczu koło Buska Zdroju. Studia w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1953-1959 na Wydziałach Malarstwa i Grafiki. Dyplom z odznaczeniem - 20 maja 1959 roku. Autor wielu wystaw indywidualnych, uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych i plenerach. Członek ZPAP Okręgu Kieleckiego odznaczony złotą odznaką związkową. Zajmuje się założeniami rzeźbiarskimi i rzeźbi. Dominującym tematem w malarstwie jest swoista dokumentacja niepowtarzalnego klimatu starej architektury.

 

Wzgórze św. Anny, akwarela

Wanda Kuternoga

 25-404 Kielce, ul. Wyspiańskiego 1a/33
 tel. (0-41) 331-26-12

Urodzona w Masłowie k/Kielc. Studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w pracowni prof. E. Piotrowicza. Tytuł magistra sztuki uzyskała w 1975 roku. Bierze czynny udział w życiu artystycznym środowiska. Uprawia twórczość z zakresu grafiki i malarstwa (akwarela). Laureatka wielu nagród za dzieło i działalność pedagogiczną m.in.: nagroda WRZZ- Radom - “Przedwiośnie 3", Nagroda Prezydenta Miasta Ostrowiec Świętokrzyski - “Przedwiośnie 4", nagroda Wojewody Kieleckiego - “Przedwiośnie 5", wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie - “Jan Kochanowski i jego epoka", nagroda PSSP Kielce - “Przedwiośnie 6", nagroda redakcji “Przemian" - “Przedwiośnie 8", nagroda Kuratora Oświaty i Wychowania w Kielcach. Pracuje w PSSP w Kielcach jako nauczyciel liternictwa oraz rysunku i malarstwa. Prace w zbiorach prywatnych i państwowych w kraju i za granica.

 

"Na przeciw", olej

Leszek Niciński

Kielce ul, Wyspiańskiego 6/50,
tel. 331 21 18

Ur. 24.01.1948 r. w Ziębicach. Ukończył PWSSP we Wrocławiu (w 1978 r.) Wydział Projektowania Graficznego - Grafika Użytkowa. Uprawia głównie malarstwo, rysunek, fotografię. Brat udział w licznych wystawach zbiorowych, m.in. w kieleckich “Przedwiośniach". W roku 1979 brat udział w wystawach w Nowym Jorku - USA, Japonii, Bolonii - Włochy, wystawiał w Radomiu i w Warszawie. Prace w zbiorach krajowych i zagranicznych.

 

"Wnętrze pracowni z pędzlami", technika własna

Jacek Nowakowski

25-035 Kielce Al. Legionów 48
tel. (0-41)361-50-58

Urodzony w 1953 roku. Studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej (1974-1979). Uprawia malarstwo stosując własną technikę polegającą na wykorzystaniu struktur piaskowych tworzących fakturę i kolorystykę tradycyjnej płaszczyzny obrazu. Zrealizował ok. 30 wystaw indywidualnych. Udział w wystawach zbiorowych m.in.: XVI Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego, Szczecin '96, 3 Biennale małych Form Malarskich, Toruń'97. Laureat głównej nagrody na ogólnopolskim Konkursie Malarskim “Obraz'96" zorganizowanym przez Fundację Polska - Japonia im. Miyauchi (wystawy: Stara Kordegarda w Warszawie, Galeria Piast w Tokio).

 

"XXX", olej

Waldemar Oleszczak

28-100 Busko Zdrój Pęczelice 30,
tel. 0601167528

Urodzony w 1946 roku w Pęczelicach. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi, Wydz. Grafiki w pracowni St. Fijałkowskiego. Uprawia malarstwo, rysunek, grafikę warsztatową i użytkową. Wystawy indywidualne i zbiorowe m.in.: Warszawa (Konkurs na Kalendarz Typograficzny), Sandomierz, Ostrowiec Świętokrzyski, Kielce (Przedwiośnie), Radom (Salon Zimowy), Katowice (Ogólnopolskie Biennale Plakatu), Wastchester University - USA (Prezentacja Plakatu Polskiego, Babimost, Busko Zdrój, Miechów.

 

"Dwa światy", akryl

Bogdan Ptak

28-100 Busko Zdrój, ul. Różana 4
tel. (0-41) 378-26-26

Urodzony w 1952 roku w Opolu. Uprawia działalność artystyczną w zakresie malarstwa sztalugowego i rysunku. Zajmuje się również grafiką wydawniczą. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Stowarzyszenia Pastelistów Polskich. Twórczość artystyczną prezentował na 15 wystawach indywidualnych i 46 wystawach zbiorowych. Uczestniczy w wielu plenerach malarskich oraz konkursach plastycznych: “Przedwiośnie 11 - 23" -BWA Kielce; “Tematy muzyczne w malarstwie" -Tarnów; II Biennale Pasteli - BWA Nowy Sącz, “Salon Jesienny l - V" - BWA Ostrowiec Świętokrzyski (wyróżnienie '98). Prace w zbiorach państwowych oraz w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. Na stałe mieszka w Busku Zdroju, gdzie od 1989 roku prowadzi Galerię Sztuki BWA “Zielona".

 

Mira Sabat
25-408 Kielce, ul. Hanki Sawickiej 26/60,
tel. (041) 331 53 12

Studia na WSP w Kielcach. Pedagog, bibliotekarz. Malarstwem zajmuje się od lat kilkunastu. Prace znajdują się w zbiorach prywatnych w Polsce, Niemczech, Holandii, Kanadzie i USA.
WYSTAWY:

  • 1994 - wystawa indywidualna - Galeria Sztuki Współczesnej DŚT Kielce
  • 1996 - wystawa indywidualna - Galeria Sztuki Współczesnej DŚT Kielce
    1997 - wystawa indywidualna - Klub “Zachęta" Częstochowa
  • 1998 - wystawa indywidualna - Galeria Sztuki Współczesnej DŚT Kielce 1998 - wystawa indywidualna - Galeria Autorska Łazorek - Kazimierz Dolny
  • 1995 - wystawa indywidualna - Galeria "Kapkazy" Ewy i Mariusza Skowerskich
  • 1999 - wystawa indywidualna u "Jaksy" - Miechów filia BWA Kielce
  • 1999 - wystawa indywidualna - Galeria "Bankowa" PKO S.A. Kielce

 

Ceramika

Ewa Skowerska-Kosmalska

zam. Wiącka Kapkazy 10

Ur. W 1962 roku, absolwentka Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków. Uprawia ceramikę oraz inne formy plastyczne. Prowadzi galerię autorską we wsi Wiącka Kapkazy w Górach Świętokrzyskich.

 

"Impresje jurajskie", linoryt

Teresa Anna Ślusarek

25-408 Kielce Os. Na Stoku 76/22
tel. (0-41) 332-59-62

Urodzona w Kielcach, Absolwentka Instytutu Wychowania Artystycznego WSP w Częstochowie. Dyplom z grafiki warsztatowej uzyskała w 1983 r. Tworzy w dziedzinie rysunku, grafiki, malarstwa. Brata udział w licznych wystawach poplenerowych, ogólnopolskich i środowiskowych. Prace w zbiorach krajowych i zagranicznych. Prowadzi pracownię rysunku i malarstwa w Zespole Państwowych Szkół Sztuk Plastycznych w Kielcach.

 

"Epidemia", gipsoryt

Stanisław Świeca

37-450 Stalowa Wola ul. Siedlanowskiego 8/11
tel. (0-15)844-34-78

Urodzony w Zarzeczu k/Niska w 1948 roku. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom w 1973 roku w pracowni prof. Zbigniewa Chudzikiewicza. Od 1973 roku jest członkiem ZPAP. Od 1975 roku brał udział w wystawach okręgowych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Na wystawach w Rzeszowie, Kielcach i Sandomierzu rysunki i grafiki otrzymały 21 nagród, w tym ośmiokrotnie były nagradzane pierwszą nagrodą. Grafikę i rysunek wystawiał na wielu wystawach w całym kraju. Prace znajdują się w zbiorach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, BWA w Sandomierzu, Muzeum Okręgowego w Radomiu, Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie, Taller Galeria Fort AGODI w Hiszpanii oraz w zbiorach kolekcjonerów w kraju i za granicą. Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki oraz Wojewody Tarnobrzeskiego. Współpracuje z fundacją “ Rzecz Piękna " krakowskiej ASP oraz z firmami w zakresie informacji wizualnej i reklamy.

 

"Przed kościołem", rys. węgiel

Władysław Szczepański

25-548 Kielce, ul. Orkana 28/50,
tel. (0-41) 331-95-21

Urodzony w 1951 roku we Lwowie. Repatriant, od 1988 roku mieszka na stałe w Polsce. Studia artystyczne w zakresie grafiki ukończył w Wyższej Szkole Poligraficznej we Lwowie - dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1977 roku. Od 1977 roku prowadzi pracę dydaktyczną - najpierw we Lwowie, a od 1989 roku w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach. Od 1996 roku profesor w pracowni rysunku. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Uprawia twórczość głównie w zakresie rysunku oraz malarstwo i grafikę. Zorganizował 21 wystaw indywidualnych w Polsce, wziął udział w 34 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Laureat wielu nagród i wyróżnień. W latach 1990/01 byt stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki. Recenzje i artykuły dotyczące dorobku i wystaw ukazywały się w prasie ogólnopolskiej m.in. w Kulturze, Projekcie, Rzeczpospolitej, Życiu Warszawy. Jego prace znajdują się w zbiorach kilku muzeów i instytucji państwowych w Polsce oraz w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.

 

Wzgórze zamkowe w Kielcach, olej

Jan Szoła

25-340 Kielce, ul. Konarskiego 8/11
tel. (0-41)343-17-21

Urodzony w 1936 roku. Studia artystyczne w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 1956 -1962. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków okręgu kieleckiego.

 

"Kobierce", olej

Jan Walasek

25-633 Kielce, ul. Kazimierza Wielkiego 29/7,
tel. 3689091

Ur. w 1953 roku w Kielcach. Studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie wiatach 1974-1980. Dyplom w pracowni miedziorytu prof. Mieczysława Wejmana i w pracowni malarstwa prof. Jana Świderskiego. Obecnie adiunkt w Zakładzie Estetyki Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Uprawia malarstwo, rysunek, grafikę. Prace w zbiorach: Muzeum Narodowe .w Kielcach, BWA: w Kielcach, Rzeszowie, Sandomierzu, Wrocławiu, Łomży. W zbiorach prywatnych w kraju i zagranicą: Dania, Szwecja, USA, Anglia, Kanada.

 

Terra Croix - Suknia, techniki mieszane

Marek Wawro

25-406 Kielce ul. Konopnickiej 9/91
tel. (0-41)331-58-67

Urodzony w 1953 roku w Busku Zdroju. Uprawia malarstwo, rysunek, grafikę warsztatową. Mieszka i pracuje w Kielcach. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Stowarzyszenia Pastelistów Polskich. Zrealizował ok.30 wystaw indywidualnych w tym wystawa w galerii POSK w Londynie'96. Brał udział w wielu wystawach zbiorowych m.in.: II Biennale Malarstwa i Grafiki ZPAMiG Katowice '88 (IV nagroda), Młoda Plastyka “Arsenał'88" Warszawa, wystawy poplenerowe (1987 - 1990), wystawy środowiskowe “Przedwiośnie" (1988 -2000), na których był dziewięciokrotnie nagradzany (Grand Prix-1992 r) oraz wystawa “Surrealiści polscy" prezentowana w kilkunastu galeriach na terenie Polski. W 1999 roku prezentował swoją twórczość (wspólnie z trzema innymi autorami) w galeriach następujących miast: Kielce, Częstochowa, Zakopane, Sandomierz, Warszawa, Piotrków Trybunalski i Włocławek. W roku 2000 - wystawa malarstwa w Muzeum Regionalnym w Pińczowie. Prace w zbiorach państwowych i prywatnych w kraju i za granicą. Jest stypendystą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Stanisław Wójcikowski

15 avenue Leon Blum 91 100 Corbeił - Essonnes tel. 01 64 96 96 85
Urodzony w 1951 roku w Bodzentynie. Od 1982 roku mieszka i pracuje we Francji. W latach 1976 - 1980 był kierownikiem artystycznym galerii MDM w Warszawie. Aktualnie jest profesorem sztuk plastycznych (rysunek, grafika) oraz historii sztuki w podparyskiej ERP ONAC. Soisy - sur - Seine
Ne en 1951 a Bodzentyn, en Pologne. Vit et tra-vaille en France depuis 1982. De 1976-1980 -Directeur artistque de la galerie MDM a Varsovie. Actuellement professeur d'arts plastiques et d'his-torie de 1'art a ERP ONAC, Soisy - sur - Seine.

 

"Fotoplastikon", technika mieszana

Leszek Woźnicki

25-406 Kielce, ul. Konopnickiej 7/118,
tel.331 90 82

Ur. 1939 r. w Piotrkowie Trybunalskim, Studia PWSSP w Łodzi (1969-1968). Współpracował przy realizacji studenckich etiud filmowych. Od 1957 r. ilustruje gazety, periodyki itp. Od 1968 r. jako członek ZPAP uczestniczy w wystawach. Indywidualne ekspozycje rysunku i malarstwa. Ponadto zajmuje się opracowaniem graficznym wydawnictw, projektowaniem opakowań.